Wetenschappelijk team

Het wetenschappelijk team bestaat uit de onderzoekers, verdeeld over de drie werkpakketten, het coördinatieteam en de veldassistenten.

1 | Agro-ecologie

De onderzoekers van werkpakket 1.

Erik Poelman

Erik Poelman

Coördinator / onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Effecten van plantendiversiteit op biocontrole / Weerstand tegen herbivoren en plantpathogenen

Dirk van Apeldoorn

Dirk van Apeldoorn

Coördinator / onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Ontwerp van gemengde teeltsystemen

Franca Bongers

Assistant professor

Wageningen University & Research

Onderzoek: Modellering van belangrijke ondergrondse ecologische processen in gewasmengsels / Optimaliseren van microklimaat-geïnformeerde intercropping systemen / Schaalvergroting van plant naar veldniveau

Over Franca

Mijn algemene interesse is om te begrijpen hoe, waarom en wanneer interacties tussen soorten kunnen bijdragen aan het functioneren van ecosystemen. Ik doe dit vanuit het perspectief van de plant, waarbij ik de reacties onderzoek die ten grondslag liggen aan de interacties van planten met hun omgeving, en vervolgens kwantificeer hoe deze reacties van planten de groei en het functioneren van ecosystemen beïnvloeden. Ik combineer experimenteel werk, veldmetingen en modellering om de schaal te bepalen van orgaankenmerken naar plantreacties en gemeenschapsprestaties.

Ik ben een sociaal actieve wetenschapper die graag in teams werkt en met veel verschillende mensen omgaat. Naast mijn werk aan diverse systemen – leef ik graag in een diverse gemeenschap. Ik heb over de hele wereld gereisd, een aantal jaar in het buitenland gewoond en ik ben blij dat ik nu in de diverse stad Wageningen woon.

Hilde Faber

Phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Ontwerp van gemengde teeltsystemen

Andi Dirham Nasruddin

phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Weerstand tegen herbivoren en plantpathogenen

Franklin Harris

phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Bodemvoedselweb en nutriëntencyclus

Rik Waenink

Phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: De waarde van strokenteelt voor akkervogels

Margherita Berri

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Bodemziektes en microbiële interacties

Cristina Malaga Lopez

phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Biodiversiteit en ecosysteemdiensten in circulaire voedselsystemen

Kostas Kypros

phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Modellering van belangrijke ondergrondse ecologische processen in gewasmengsels

Gabriele Bolletta

Phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Effecten van plantendiversiteit op biocontrole

Amandrie Louw

Phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Duurzame onkruidbestrijding

Wijnand Sukkel

Senior Onderzoeker

Wageningen University & Research

Over Wijnand

Ik ben geestelijk vader van de recente ontwikkeling van de strokenteelt. Gewasdiversiteit in het algemeen heeft veel potentie voor de ontwikkeling van duurzamere landbouw. Daarom adviseer ik CropMix en haar partners graag over de ontwikkeling van genetisch diverse teeltsystemen en de praktische, economische en sociale implicaties daarvan.

Ik ben bijna gepensioneerd, maar zal na mijn pensionering nog steeds beschikbaar zijn voor CropMix als lid van de adviescommissie. Het is geweldig om te zien dat zoveel jonge onderzoekers het werk dat ik 15 jaar geleden begon voortzetten en een solide wetenschappelijke basis ontwikkelen voor de toepassing van gewasdiversiteit in de landbouw.

www.wur.nl/landbouw-van-de-toekomst

Merel Hofmeijer

onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Duurzame onkruidbestrijding

Felix Bianchi

Onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Effecten van plantendiversiteit op biocontrole

Over Felix

Ik draag graag bij aan het ontwikkelen van duurzame gewassystemen die een netto positief effect hebben op agrobiodiversiteit.

Ik draag graag bij aan het ontwikkelen van duurzame gewassystemen die een netto positief effect hebben op agrobiodiversiteit.

www.wur.nl/nl/personen/felix-dr.ir.-fjja-felix-bianchi

Marcel Dicke

Professor in entomologie

Wageningen University & Research

Onderzoek: Weerstand tegen herbivoren en plantpathogenen

Over Marcel

Mijn motivatie voor het bestuderen van ecologische interacties tussen planten, insecten en microben is begrijpen hoe planten reageren op uitdagingen. Ik ben gefascineerd door het vermogen van planten om met abiotische en biotische uitdagingen om te gaan door organismen te rekruteren die planten helpen om met dergelijke uitdagingen om te gaan. Ik wil deze kennis toepassen om op ecologie gebaseerde gewasproductiesystemen te ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van chemische bestrijdingsmiddelen.

Zingen is een passie van me, net als wandelen in de natuur, boeken lezen en luisteren naar klassieke muziek.

Gerlinde de Deyn

Onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Bodemvoedselweb en nutriëntencyclus

Liesje Mommer

Onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Bodemziektes en microbiële interacties

Thijs Fijen

onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: De waarde van strokenteelt voor akkervogels

Raymond Klaassen

Onderzoeker

Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoek: De waarde van strokenteelt voor akkervogels

Ana Ferreira Ernst

Phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Optimaliseren van microklimaat-geïnformeerde intercropping systemen

Lammert Bastiaans

Onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Duurzame onkruidbestrijding

Alejandro Morales Sierra

Onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Optimaliseren van microklimaat-geïnformeerde intercropping systemen

Over Alejandro

Ik ben geïnteresseerd in het begrijpen en modelleren van de interactie tussen planten en hun fysieke omgeving. Eerdere onderzoekers hebben verondersteld dat het effect van het mengen van verschillende gewassen op de fysieke omgeving verantwoordelijk is voor de voordelen van intercropping op prestaties en/of efficiënt gebruik van hulpbronnen. Ik ben geïnteresseerd in het testen of dit waar is en hoe we dit kunnen gebruiken om efficiëntere teeltsystemen te ontwerpen.

Ik ben opgeleid als ingenieur in zowel Agronomie als Bosbouw en ik werd verliefd op computationele modellen van plantengroei, vooral op het snijvlak tussen ecofysiologie, milieufysica en wetenschappelijke modellering. Ik besloot daarom naar Wageningen te komen (waar het modelleren van plantengroei werd geboren) en heb hier mijn onderzoekscarrière ontwikkeld.

Hannah van Zanten

Onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Biodiversiteit en ecosysteemdiensten in circulaire voedselsystemen

2 | Socio-economie

De onderzoekers van werkpakket 2.

Duygu Keskin

onderzoeker

TU Eindhoven

Onderzoek: Het verbinden van ecologie, economie en technologie in waardeketens

Alfaima Solano Blanco

PhD-kandidaat

TU Eindhoven

Onderzoek: Duurzame productieplanning en veldlogistiek in gemengde teeltsystemen

Thijmen van Loon

phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Inrichten van agrarische landschappen

Chiara Boeri

phd-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Bereidheid van boeren om gemengde teeltsystemen toe te passen

Loes Teunis

PhD-kandidaat

TU Eindhoven

Onderzoek: Het verbinden van ecologie, economie en technologie in waardeketens

Tuğçe Canbilen Suticen

PhD-kandidaat

TU Eindhoven

Onderzoek: Efficiënte distributienetwerken

Lisa Marijke van den Berg

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Onderzoek: Technologische gereedheid voor gemengde teelten

Argyris Kanellopoulos

Onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Inrichten van agrarische landschappen

Over Argyris

CropMix sluit uitstekend aan bij mijn onderzoeksinteresse die zich richt op de belangrijke vraag hoe duurzame landbouwsystemen te ontwerpen die de levering van voedsel en biogebaseerde producten garanderen in een continu veranderende wereld. Meer specifiek ontwikkel ik optimalisatiemodellen die in staat zijn om systematisch de economische en milieugevolgen te evalueren van onderling gerelateerde veranderingen in klimaat, markt, beleid en technologie (bijv. strokenteelt) op de toeleveringsketens van agrovoeding. Om deze modellen beter in staat te stellen om te voorspellen hoe actoren in de toeleveringsketen zullen reageren op toekomstige veranderingen en om het onderliggende besluitvormingsproces beter weer te geven, houd ik expliciet rekening met de doelstellingen, voorkeuren en het gedrag van individuele actoren in de toeleveringsketen. Terwijl de huidige modellen van de toeleveringsketen voor agrifood zich richten op het berekenen van optimale toeleveringsketens (bijv. de beste vanuit economisch of ecologisch oogpunt), zijn mijn modellen gericht op het berekenen van alternatieve toeleveringsketens die duurzamer zijn dan de huidige, maar die ook voordelen opleveren voor alle betrokken actoren volgens hun specifieke doelstellingen en voorkeuren. Dit leidt tot meer realistische verbeteringen die kunnen worden omarmd door de belangrijkste besluitvormers in de toeleveringsketen.

Jaap Sok

onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Bereidheid van boeren om gemengde teeltsystemen toe te passen

Annelies Bobelyn

Onderzoeker

TU Eindhoven

Alfons Oude Lansink

Onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Bereidheid van boeren om gemengde teeltsystemen toe te passen

Marjolein Derks

assistant professor

Wageningen University & Research

Onderzoek: Technologische gereedheid voor gemengde teelten

Over Marjolein

Ik werk aan het ontwerp van complexe landbouwsystemen. Met behulp van verschillende methoden uit het engineering design, gecombineerd met sociale wetenschappen, worden nieuwe duurzame landbouwsystemen (zoals intercropping systemen en bijbehorende machines) ontworpen en geïmplementeerd.

CropMix raakt direct aan mijn professionele drijfveer: in plaats van ons te richten op alles wat fout of moeilijk is in de huidige landbouwsystemen, richten we ons op het identificeren van wat mogelijk is voor toekomstige landbouwsystemen, op het opbouwen van kennis over deze systemen en op het helpen van boeren en andere belanghebbenden om toegang te krijgen tot die kennis.

Hoewel ik door de jaren heen een hardcore wetenschapper ben geworden, ben ik oorspronkelijk begonnen als veearts, waar ik met veel plezier in de praktijk werkte. Vanwege een allergie moest ik stoppen met die baan en werd ik, zoals ik zeg, ‘wetenschapper bij toeval’. Hoewel ik houd van wat ik doe, is de band met de praktijk en het contact met boeren nog steeds heel belangrijk voor me. Komend uit (en nog steeds wonend op) de vruchtbare kleigronden van Noord-Holland, is akkerbouw altijd onderdeel geweest van mijn dagelijks leven.

Marius Monen

Adviseur

Avans Hogeschool

Sander de Leeuw

Onderzoeker

Wageningen University & Research

3 | Institutionele veranderingen

De onderzoekers van werkpakket 3 en de coördinatoren van de living labs.

Luc van Veghel

Facilitator living labs

HAS Green Academy

Daphne Schoop

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Bep Schrammeijer

Post-doc

VU/Athena Instituut

Kristiaan Kok

Assistant professor

VU/Athena Instituut

Onderzoek: De rol van verschillende maatschappelijke actoren in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Over Kristiaan

Onderzoeker op het gebied van beleid en politiek van duurzame transities.

PJ Beers

Facilitator living labs

HAS Green Academy

Cees Leeuwis

Onderzoeker

Wageningen University & Research

Onderzoek: Institutionele opties

Coördinatieteam
Erik Poelman

Erik Poelman

Coördinator / onderzoeker

Wageningen University & Research

Dirk van Apeldoorn

Dirk van Apeldoorn

Coördinator / onderzoeker

Wageningen University & Research

Yvonne Florissen

Yvonne Florissen

coördinator

Wageningen University & Research

Wil je in contact komen met ons onderzoeksprogramma? Mail naar cropmix@wur.nl.

Veldtechnici

De veldassistenten voeren de metingen uit in het akkerbouwnetwerk.

Anna de Rooij

Veldtechnicus

Wageningen University & Research

Angelo Grievink

Veldtechnicus

Wageningen University & Research

Bart Burger

Veldtechnicus

Wageningen University & Research

Maarten de Graaff

Veldtechnicus

Wageningen University & Research

Tamar Reijnen

Veldtechnicus

Wageningen University & Research

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring