Onderzoek | Bodemziekten en microbiële interacties in gemengde teeltsystemen

Agro-ecologie /

Schaalvergroting van plant-plant-processen naar veld en boerderij /

Bodemziekten en microbiële interacties in gemengde teeltsystemen

Onderzoeker


Margherita Berri

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Ik heb mijn bachelor Landbouwwetenschappen behaald aan de Universiteit van Milaan, waar ik een grote interesse heb ontwikkeld in gewastechnieken, agronomie en ziektebeheer. Tijdens mijn master Plant Sciences aan Wageningen University, en mede dankzij mijn scriptie op het Fytopathologisch Laboratorium, heb ik mijn interesse in fytopathologie verdiept, samen met aanverwante gebieden zoals biologische bestrijding en bodemonderdrukking. Deel uitmaken van CropMix is een geweldige kans om eindelijk mijn passie voor micro-organismen te combineren met een breder landbouwperspectief. Ik ben blij dat ik kan werken binnen een hechte gemeenschap van onderzoekers en promovendi die hun kennis bundelen om gezamenlijk de ingewikkelde ecologische en sociale interacties te begrijpen die ontstaan bij intercropping.

Onderzoeksproject


Project: 1.1.2. Bodemziekten en microbiële interacties in gemengde teeltsystemen 

In mijn onderzoek wil ik nagaan hoe gewasdiversiteit in tijd en ruimte het risico op uitbraken van bodemgebonden ziekten en de functionele biodiversiteit van de bodem beïnvloedt. Ik wil ook de wortels bestuderen en onderzoeken hoe verschillende worteleigenschappen en exsudaten de aanwezigheid van diverse microbiële gemeenschappen kunnen beïnvloeden. Naast het verwerven van wetenschappelijke kennis hoop ik dat mijn project in staat zal zijn om deze kennis te vertalen naar praktische inzichten ter ondersteuning van een meer op ecologie gebaseerde landbouw.

Tot de belangrijkste doelen van mijn onderzoek behoren het identificeren van gewascombinaties en ondergrondse planteigenschappen die gunstig zijn voor de onderdrukking van bodemgebonden ziekten en het beoordelen van de invloed van gewasrotaties op de aanwezigheid van pathogenen in het veld.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later informatie en nieuws over het project.

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring