Onderzoek | Optimaliseren van microklimaat-geïnformeerde intercropping systemen voor duurzame landbouw

Agro-ecologie /

Bovengrondse interacties /

Optimaliseren van microklimaat-geïnformeerde intercropping systemen voor duurzame landbouw

Onderzoeker


Ana Ferreira Ernst

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Ik heb mijn bachelor Landbouwtechniek gedaan aan de Universiteit van Porto, waar ik een grote fascinatie heb ontwikkeld voor het begrijpen van de samenhang tussen ecofysiologie van gewassen en managementpraktijken en het milieu in verschillende landbouwsystemen. Tijdens mijn master in Plant Sciences aan Wageningen University & Research heb ik me gericht op gewasmodellering en verschillende aspecten van datawetenschappen, zoals statistische modellering en machine learning. Deze achtergrond gaf me een wetenschappelijke basis en motivatie om gewasmodellen verder te verfijnen en te benaderen voor volveldse akkerbouw.

Werken bij CropMix is voor mij een geweldige kans om uitdagingen aan te pakken op het snijvlak van managementstrategieën die diversiteit en heterogeniteit vergroten en tegelijkertijd een hulpbronefficiënte intensivering bereiken. Bovendien is het interessant om deel uit te maken van een collectief van promovendi en onderzoekers dat zich bezighoudt met het onderzoeken van de ingewikkelde interacties tussen agro-ecologie, landschap, logistiek en sociaal gedrag. Deze collectieve inspanning is vooral bijzonder voor het ontrafelen van de complexiteit van het opschalen van diversiteit en het begrijpen van de dynamiek van intercropping.

Onderzoeksproject


Project: 1.2.4. Optimaliseren van microklimaat-geïnformeerde intercropping systemen voor duurzame landbouw

Mijn project is gericht op het ontrafelen van de dynamiek tussen plant-plantinteracties, blader-architectuur en microklimaat in intercropping systemen. Ik gebruik een raamwerk dat gegevensverzameling, modellering en in-silicoexperimenten integreert. Door de impact van intercropping op microklimaatvariabelen zoals licht, temperatuur, vochtigheid en turbulentie te kwantificeren, probeer ik deze effecten op te schalen van blad- tot gewasniveau. Door functioneel-structurele plantmodellen te ontwikkelen die ook de microklimatologische omstandigheden berekenen, wil ik meer inzicht geven in de wisselwerking tussen plantprocessen en microklimatologische omstandigheden. Uiteindelijk streef ik naar het optimaliseren van intercropping systemen, met implicaties voor efficiënt gebruik van hulpbronnen en gewasprestaties.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later informatie en nieuws over het project.

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring