Onderzoek | Het potentieel van gemengde teeltsystemen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten binnen circulaire voedselsystemen

Agro-ecologie /

Schaalvergroting van plant-plant-processen naar veld en boerderij /

Het potentieel van gemengde teeltsystemen voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten binnen circulaire voedselsystemen

Onderzoeker


 Cristina López-Málaga

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Ik heb een achtergrond in ecologie en behoud van tropische bossen, met speciale aandacht voor functionele connectiviteit van wilde biodiversiteit. Mijn eerdere onderzoekservaringen omvatten het modelleren van de verspreiding van soorten (vooral grote herbivoren) en cameravallen om de abundantie en activiteitspatronen van terrestrische zoogdieren te beoordelen. Ik heb ook gewerkt aan co-productie van kennis om samen met de inheemse bevolking en lokale gemeenschappen inclusieve en effectieve indicatoren voor biodiversiteitsmonitoring te ontwikkelen. Ik ben erg blij dat ik deel uitmaak van CropMix, omdat het een unieke kans is om te werken aan de overgang naar duurzame landbouw en de verbanden tussen biodiversiteitsbehoud en voedselsystemen te onderzoeken.

Nodo Conservation

Onderzoeksproject


Project: 1.3.5. Het potentieel van gemengde teeltsystemen om de biodiversiteit en ecosysteemdiensten te verbeteren binnen circulaire voedselsystemen

Mijn project zal onderzoeken hoe gewasdiversificatiepraktijken (bijv. strokenteelt, agroforestry) kunnen worden gebruikt als hefboom voor verandering om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Ik zal beoordelen hoe deze praktijken de biodiversiteit in voedselsystemen kunnen verbeteren door middel van een gevestigde modelbenadering, het Circular Foods System Model (CiFos). Ik zal me ook richten op het herontwerpen van landschappen die landbouwgebieden, biodiversiteit en natuurbehoud kunnen ondersteunen en zo bijdragen aan de overgang naar duurzame voedselsystemen die rekening houden met mens en natuur.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later informatie en nieuws over het project.

Betrokken onderzoekers
  •  Hannah van Zanten
  • Dirk van Apeldoorn
  • Wolfram Simon 
Gerelateerd onderzoek

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring