Onderzoek | Efficiënte distributienetwerken van op gemengde teeltsystemen gebaseerde toeleveringsketens

Socio-economie, technologie en logistiek /

Logistiek en waardeketens /

Efficiënte distributienetwerken van op gemengde teeltsystemen gebaseerde toeleveringsketens

Onderzoeker


Tuğçe Canbilen Suticen 

PhD-kandidaat

Technische Universiteit Eindhoven

Ik vind het geweldig om deel uit te maken van Cropmix, omdat ik graag deel uitmaak van onderzoeksprojecten met een maatschappelijke impact. Ik denk dat we met dit interdisciplinaire project de voedselveiligheid en biodiversiteit kunnen verbeteren.

Onderzoeksproject


Project: 2.2.3. Het ontwerpen van efficiënte distributienetwerken van op gemengde teeltsystemen gebaseerde toeleveringsketens om de consument te bereiken, rekening houdend met alternatieve bedrijfsmodellen

Modellen voor netwerkontwerp en distributieplanning, specifiek voor bedrijfsmodellen gebaseerd op gemengde teeltsystemen, zullen worden ontwikkeld en gebruikt om beslissingen buiten de boerderij te optimaliseren, bijv. het verzamelen van de productie, verwerking, opslag en distributie naar de consument. Het raamwerk zal beslissingen optimaliseren met betrekking tot het verzamelen van de productie op boerderijen, de (voor)verwerking van producten van gemengde teeltsystemen, de opslag en de gelijktijdige distributie naar consumenten.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later nieuws en resultaten van het onderzoek.

Betrokken onderzoekers
  • Sonja Rohmer (TU/e)
  • Tom van Woensel (TU/e)
  • Argyris Kanellopoulos (WUR)
Gerelateerd onderzoek
Meer onderzoek uit werkpakket 2

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring