Onderzoek | De rol van verschillende maatschappelijke actoren in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Institutionele veranderingen /

Consumenten- en stakeholderperspectieven /

De rol van verschillende maatschappelijke actoren in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem

Onderzoeker


Camilla Bodewes

PhD-kandidaat

Athena Instituut (VU Amsterdam)

Met een brede achtergrond in consumentwetenschappen, data-analyse en duurzaamheid, heb ik vaak het idee gehad dat er slechts wordt gekeken naar stukjes van een groter, complexer probleem. Pas als je met een groep vanuit verschillde perspectieven de puzzelstukjes bij elkaar legt, heb je het overzicht dat nodig is om hedendaagse uitdagingen duurzaam en grondig aan te pakken. Dat is precies de reden dat ik het mooi vind om onderdeel te zijn van een transdisciplinair onderzoeksproject zoals CropMix, waarin de deelnemers gelijkwaardig zijn van elkaar kunnen leren, om zo een blijvende impact te maken. 

Onderzoeksproject


Project: 3.3.1. Wat is de rol van de verschillende maatschappelijke actoren in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem?

In CropMix ligt de focus op het verwezenlijken van de overgang van conventionele naar ecologische landbouw. Maar omdat landbouw onlosmakelijk verbonden is met ons voedsel en daarmee de maatschappij, richt dit project zich op het bestuderen van de rol van de maatschappij in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. 

Om een maatschappij-brede transitie naar een toekomst met duurzaam voedsel te realiseren, is het dus belangrijk om alle systeem actoren te betrekken. Dit roept vragen op, zoals welke perspectieven op duurzaam voedsel bestaat er op dit moment? Hoe zullen die moeten veranderen in de toekomst? En wie is er verantwoordelijk voor die verandering? 

Om deze vragen te beantwoorden, wordt er in dit project gekeken naar hoe verschillende actoren (zoals consumenten, producenten, bedrijven en overheden) antwoord geven op deze vragen. Door het vergelijken van verwachtingen en ideeën met de huidige knelpunten in het systeem, kunnen we hopelijk blootleggen waar mogelijkheden en noodzaak liggen voor een toekomstbestendige transitie. 

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgen resultaten en nieuws.

Moestuiniers: producent én consument


Het voedselsysteem bestaat uit producenten en consumenten. Vroeger produceerden veel mensen hun eigen voedsel, maar tegenwoordig is de afstand tussen producent en consument vaak groot. De tussenkomst van bijvoorbeeld supermarkten maakt de voedselketen minder doorzichtig. Veel mensen weten niet precies waar hun eten vandaan komt.

Moestuiniers die hun eigen gewassen telen en opeten, zijn in feite zowel producent als consument. Door deze dubbele rol bezitten moestuiniers relevante kennis die kan helpen om een transitie naar een duurzaam voedselsysteem te bevorderen. 

Ben je een moestuinier en zou je je kennis en ervaringen hierover met willen delen? Vul de vragenlijst in. Alvast hartelijk dank!

Betrokken onderzoekers
  • Anne Loeber
  • Kristiaan Kok
Gerelateerd onderzoek

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring