Onderzoek | Het verbinden van ecologie, economie en technologie in waardeketens

Socio-economie, technologie en logistiek /

Technologie en verdienmodellen /

Het verbinden van ecologie, economie en technologie in waardeketens

Onderzoeker


Loes Teunis

PhD-kandidaat

Technische Universiteit Eindhoven

Onderzoeksproject


Project: 2.3.2. Het verbinden van ecologie, economie en technologie in waardeketens

Het identificeren, ontwerpen en evalueren van opties voor duurzame bedrijfsmodellen en de bijbehorende waardeketenconfiguraties die de creatie, levering en vastlegging van de waarde door gemengde teeltsystemen mogelijk maken.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later nieuws en resultaten van het onderzoek.

Betrokken onderzoekers
  • Annelies Bobelyn (TU/e)
  • Duygu Keskin (TU/e)
Gerelateerd onderzoek
Meer onderzoek uit werkpakket 2

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring