Onderzoek | Technologische gereedheid voor gemengde teelten

Socio-economie, technologie en logistiek /

Technologie en verdienmodellen /

Technologische gereedheid

Onderzoeker


Lisa Marijke van den Berg

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Tijdens mijn bachelor Gezondheid en Maatschappij begon mijn interesse in een holistische benadering te groeien. Hierdoor kreeg ik vragen over de gezondheid van ons voedselsysteem. Na mijn bachelor ben ik daarom een dubbele master gaan doen in Biologische Landbouw en Communicatie, Gezondheid en Levenswetenschappen. 

Ik werk graag op het raakvlak tussen sociale wetenschappen en levenswetenschappen. Hier onderzoek ik uitdagingen in de landbouw sector door een sociale lens. Eerder deed ik onderzoek naar de acceptatie van maatregelen om water kwaliteit te verbeteren door Ierse boeren. Later, onderzocht ik in Frankrijk de transport patronen van levende dieren en de handel hierin. Nu ben ik enthousiast over deze nieuwe uitdaging in Nederland op het raakvlak tussen agroecologie en technologie.  

Dat maakt CropMix zo interessant voor mij: verschillende wetenschappelijke disciplines en partners uit de gehele keten komen samen om te werken aan de transitie naar duurzame landbouw.

Onderzoeksproject


Project: 2.3.1. Technologische gereedheid

Op dit moment wordt landbouwtechnologie vaak ontworpen en ontwikkeld voor monoculturen. Boeren die geïnteresseerd zijn in gemengde teelten zeggen dat het gebrek aan geschikte technologie hen tegenhoudt om gemengde teelt toe te passen op hun boerderij. Tegelijkertijd richten ontwikkelaars zich in kleine mate op de gemengde teelten. 

In dit project gaan we onderzoeken welke technologieën geschikt zijn voor de gemengde teelt en wat we kunnen verwachten in de nabije toekomst. Ook willen we weten welke effecten bestaande en opkomende technologieën voor gemengde teelt hebben op de agrarische keten. Daarnaast onderzoeken we wat ontwikkelaars en boeren drijft of tegenhoudt om technologieën te ontwikkelen en gebruiken voor gemengde teelten.  

Met het resultaat hiervan ontwikkelen we een routekaart voor beleidsmakers en ontwikkelaars. Zo brengen we in kaart welke stappen er nodig zijn voor technologie die aansluit en ondersteunt bij de gemengde teelten. 

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later nieuws en resultaten van het onderzoek.

Betrokken onderzoekers
  • Marjolein Derks (WUR)
  • Duygu Keskin (TU/e)
Gerelateerd onderzoek
Meer onderzoek uit werkpakket 2

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring