Onderzoek | Schaalvergroting van plant-plant naar veldniveau

Agro-ecologie /

Schaalvergroting van plant-plantprocessen naar veld en boerderij /

Schaalvergroting van plant- plant naar veldniveau

Onderzoek


Wageningen University & Research

Onderzoeksproject


Project: 1.3.1. Schaalvergroting van plant-plant naar het veldniveau

Plant-plant interacties zullen geschaald worden naar agronomische ontwerpen, gewasopbrengst, marktwaarde en het effect van gewasmengsels op functionele en algemene biodiversiteit in werkpakket 1.3. De schaling zal worden bereikt door metingen van gewasprestaties en opbrengst op boerderijniveau, gecombineerd met modellering om optimale ruimtelijke en temporele ontwerpen van gewassystemen te voorspellen. We zullen expliciet de hypothese testen dat gewasdiversiteit de functionele biodiversiteit bevordert, zoals de aanwezigheid van insectenroofdieren, parasitoïden en bestuivers. We zullen vaststellen of verbetering van de algemene insectenbiodiversiteit en bepaalde gewasbeheerstrategieën bijdragen aan de diversiteit van kleine gewervelde dieren met de nadruk op vogels, amfibieën en reptielen. Deze metingen zijn cruciaal om te kwantificeren hoe de overgang naar ecologisch verantwoorde landbouw bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit en kan worden gewaardeerd in producten of boeren kan motiveren om over te stappen. Hiermee raakt het project ook aan werkpakket 2 en werkpakket 3.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later nieuws en resultaten van het onderzoek.

Betrokken onderzoekers
  • Jochem Evers
  • Ana Ferreira Ernst
  • Kostas Kypros
Gerelateerd onderzoek

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring