Onderzoek | Het inrichten van agrarische landschappen en de rol van strokenteelt

Socio-economie, technologie en logistiek /

Logistiek en waardeketens /

Inrichten van agrarische landschappen

Onderzoeker


Thijmen van Loon

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Ik heb een passie voor het ontwerpen van duurzame voedselsystemen en ben altijd gefascineerd geweest door de oorsprong van ons voedsel. De huidige snelle klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit baren mij grote zorgen. Door onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan deze uitdaging door te zoeken naar alternatieve manieren om deze dringende problemen aan te pakken. Ik vind motivatie in CropMix, omdat het een diverse gemeenschap verenigt, waaronder boeren, bedrijven, onderzoekers en overheden, die duurzamere landbouwpraktijken onderzoeken en implementeren.

Onderzoeksproject


Project: 2.2.2. Hoe kunnen we agrarische landschappen inrichten die leiden tot verhoogde biodiversiteitswaardes en welke rol kan strokenteelt hierin spelen?

Het is complex om agrarische landschappen te ontwerpen die de biodiversiteit verbeteren, omdat het uitmaakt waar welke activiteit wordt uitgevoerd. Moeten we streven naar het clusteren van biodiversiteitsverbeterende activiteiten of deze zoveel mogelijk spreiden? Liggen er veel boerderijen naast natuurgebieden? Hoe kunnen verschillende activiteiten met elkaar worden verbonden?

Bovendien moet er rekening worden gehouden met economische interacties tussen boeren. Boeren kunnen middelen uitwisselen, land verhuren of machines delen. Hoe kunnen zulke interacties de toepassing van strokenteelt belemmeren of juist bevorderen?

In dit onderzoeksproject zullen we beslissingsondersteunende tools ontwikkelen om biodiversiteitsverbeterende agrarische landschappen te ontwerpen, rekening houdend met de hierboven beschreven landschapsinteracties tussen ecologische en economische processen. We denken dat zo’n hulpmiddel kan worden gebruikt om het potentieel van strokenteelt te beoordelen en beleidsmakers te adviseren.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later nieuws en resultaten van het onderzoek.

Betrokken onderzoekers
  • Argyris Kanellopoulos (WUR)  
  • Sander de Leeuw (WUR)
  • Matteo Ricozzi (PhD-kandidaat)
Gerelateerd onderzoek

Ander onderzoek uit werkpakket 2

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring