Onderzoek | Leren en interacties tussen grond, planten, dieren en machines in living labs gericht op agro-ecologische transitie 

Institutionele veranderingen /

Co-creatieprocessen /

Leren en interacties tussen grond, planten, dieren en machines in living labs

Onderzoeker


Inez Dekker

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Ik kom van het landelijk-stedelijke eiland Voorne-Putten in het zuidwesten van Nederland. De afgelopen jaren ben ik actief geweest in de kunstgroep Myvillages en heb ik op verschillende boerderijen in binnen- en buitenland gewerkt. Als rurale socioloog ben ik gefascineerd en geïnspireerd door hoe mensen en meer-dan-mensen (!) handelen om een goed leven te leiden in relatie tot hun alledaagse sociaal-ecologische omgeving. CropMix heeft ook grote ambities en ik wil graag bijdragen om deze op een goede manier te realiseren, met het oog op diversiteit en een goed leven.

Onderzoeksproject


Project: 3.1.1. Leren en interacties tussen grond, planten, dieren en machines in living labs gericht op agro-ecologische transitie

Mijn onderzoeksproject richt zich op het leren in de living labs van CropMix. Hier zullen de CropMix-deelnemers samen experimenteren om manieren te ontwikkelen om een systeemverandering richting op ecologie gebaseerde landbouw te garanderen. Landbouwbeleid, -praktijken en -concepten moeten veranderen naar een ecologiegedreven visie, gebaseerd op de symbiotische relaties van meerdere soorten; microben, bodems, gewassen, dieren – inclusief mensen. Om deze stap mogelijk te maken, moeten de sociaal-ecologische systemen waarin meerdere soorten met elkaar interacteren, worden herkend en geactiveerd. Leerprocessen kunnen structuren en relaties binnen bestaande systemen uitdagen en herdefiniëren en mogelijk een transitie ondersteunen. In mijn onderzoek begint leren met het bewust zijn van het systeem waarin je je bevindt, het herdefiniëren van barrières voor verandering in kansen voor verandering en het vinden van manieren om tot gezamenlijke actie te komen. Door dergelijke leeractiviteiten in de living labs van CropMix te onderzoeken, ondersteunt mijn project de opkomst van diverse paden voor een transitie naar agro-ecologische systemen in Nederland. 

“In de afgelopen decennia hebben vele soorten geleerden aangetoond dat het toelaten van alleen menselijke hoofdpersonen in onze verhalen geen gewone menselijke vooringenomenheid is. Het is een culturele agenda die verbonden is met dromen van vooruitgang door modernisering. Er zijn andere manieren om werelden te maken.”

Anna Lowenhaupt Tsing – antropoloog 

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgen resultaten en nieuws.

Betrokken onderzoekers
  • Barbara van Mierlo (WUR)
  • Cees Leeuwis (WUR) 
Gerelateerd onderzoek

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring