Onderzoek | Strategieën voor duurzame onkruidbestrijding

Agro-ecologie /

Bovengrondse interacties /

Strategieën voor duurzame onkruidbestrijding

Onderzoeker


Amandrie Louw

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Door op te groeien in een kleine boerengemeenschap ben ik gefascineerd geraakt door de processen die de groei en ontwikkeling van planten bepalen. Mijn wetenschappelijke reis begon in Zuid-Afrika, waar ik mijn BSc en MSc in landbouwwetenschappen behaalde aan de Universiteit van Stellenbosch. Tijdens mijn studie maakte ik kennis met onderwerpen als gewasproductie, gewasbescherming en veredeling, wat mijn interesse in plantenwetenschappen verder aanwakkerde. Als gedreven en creatieve wetenschapper wil ik graag bijdragen aan de ontwikkeling van gediversifieerde landbouwsystemen. Buiten het werk breng ik graag tijd door in de natuur, luister ik naar muziek en ben ik graag bij mijn gezin. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van het Cropmix project en de transitie van landbouwsystemen naar de toekomst.

Onderzoeksproject


Project: 1.2.1. Strategieën voor duurzame onkruidbestrijding: Het benutten van de kracht van gewasdiversificatie

Gewasdiversificatie biedt duurzamere strategieën voor onkruidbeheer. Er is echter een aanzienlijk gebrek aan kennis over hoe verschillende diversificatiepraktijken de samenstelling van onkruidsoorten en -gemeenschappen beïnvloeden. Dit is vooral relevant voor strokenteelt, die het potentieel heeft om op grote schaal in de Europese landbouw toegepast te worden. Het doel van mijn promotieonderzoek is dan ook om licht te werpen op de complexe interacties van onkruidbeheer binnen biologische landbouwsystemen en hun bijdragen aan onkruidbestrijding en duurzaamheid te bepalen.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later informatie en nieuws over het project.

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring