Onderzoek | Bereidheid van boeren om gemengde teelt toe te passen

Socio-economie, technologie en logistiek /

Adoptie door boeren en economie

Bereidheid van boeren om gemengde teelt toe te passen

Onderzoeker


Chiara Boeri

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Als econoom en duurzaamheidsenthousiast vind ik het stimulerend om bij te dragen aan een project als CropMix. Deel uitmaken van een interdisciplinair team dat gedreven wordt door een gedeelde toewijding aan de planeet is verrijkend en maakt het mogelijk om onderzoek op een holistische manier uit te voeren.

Onderzoeksproject


Project: 2.1.2.  Een pad naar duurzame landbouw: de bereidheid van boeren om gemengde teelt toe te passen

Gemengde teeltsystemen zijn een levensvatbare manier voor de overgang naar duurzame landbouw, het garanderen van hoge gewasopbrengsten en het verbeteren van de biodiversiteit. Voor een grootschalige toepassing is een paradigmaverschuiving essentieel, en het beginpunt ligt in het begrijpen van de sociaaleconomische factoren die deze verandering ondersteunen.

Mijn project is daarom gericht op het beoordelen van de gedragsfactoren die een rol spelen bij de keuze voor gemengde teelten in elke fase van de verandering, waarbij geëvalueerd wordt hoe sociale aspecten de overgang kunnen beïnvloeden. Door de tijds- en beleidsvoorkeuren van boeren te analyseren, zullen de meest geschikte institutionele prikkels voor elke veranderingsfase worden gedefinieerd, wat empirisch onderbouwde beleidsadviezen oplevert.

Gerelateerde projecten


  • Economische haalbaarheid

Resultaten en nieuws


Hier volgt later nieuws en resultaten van het onderzoek.

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring