Onderzoek | Modellering van belangrijke ondergrondse ecologische processen in gewasmengsels

Agro-ecologie /

Schaalvergroting van plant-plant-processen naar veld en boerderij /

Modellering van belangrijke ondergrondse ecologische processen in gewasmengsels

Onderzoeker


Kostas Kypros

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Mijn interesse in duurzaam landbouwonderzoek leidde me naar een master in biologische landbouw aan Wageningen University & Research. In die periode leerde ik over de belangrijkste landbouwuitdagingen van onze tijd, met name het optimaliseren van de productie van gewassen terwijl de negatieve milieueffecten worden geminimaliseerd. Ik leerde ook over de mogelijkheden van het gebruik van plantmodellen voor gewasonderzoek en schreef mijn scriptie over de rol van stikstoffixatie in intercropping. Tijdens mijn MSc-reis ontmoette ik veel gepassioneerde mensen die zich inzetten om landbouwuitdagingen aan te pakken. Het CropMix-team is een voorbeeld van deze toewijding en ik vind het geweldig om daar nu deel van uit te maken.

Onderzoeksproject


Project: 1.1.3. Modellering van belangrijke ondergrondse ecologische processen in gewasmengsels 

Het telen van gewasmengsels in plaats van monoculturen levert vaak milieu- en productievoordelen op. Het meeste onderzoek naar dergelijke systemen is gericht op bovengrondse aspecten, omdat wordt aangenomen dat dit de belangrijkste factor is, maar ook omdat het bestuderen van ondergrondse processen een uitdaging is, omdat ze verborgen blijven. In mijn onderzoek gebruik ik 3D-modellering van planten en experimenten om het ondergrondse rijk te verkennen. Ik ga onderzoek doen naar worteleigenschappen, wortelplastische reacties en strategieën voor de opname van voedingsstoffen. Mijn doelstellingen zijn het identificeren van de rol van ondergrondse factoren in de productiviteit van gewasmengsels, maar ook in het beperken van milieuschade.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later informatie en nieuws over het project.

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring