Onderzoek | De waarde van strokenteelt voor akkervogels

Agro-ecologie /

Schaalvergroting van plant-plant-processen naar veld en boerderij /

De waarde van strokenteelt voor akkervogels

Onderzoeker


Rik Waenink

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Als ecoloog in hart en nieren zet ik me graag in voor een akkerbouw met veel biodiversiteit. 

Onderzoeksproject


Project: 1.3.3. De waarde van strokenteelt voor akkervogels

Broeden er meer akkervogels in strokenteelten? Komen er door strokenteelt meer insecten (=vogelvoer) in de gewassen? Is het insectenaanbod in een strokenteelt met veel verschillende gewassen stabieler door het jaar heen? En hebben vogels een voorkeur voor strokenteelt om voedsel in te verzamelen en om in te schuilen?  

Deze prikkelende vragen gaan we met dit onderzoek beantwoorden. We onderzoeken daarbij of smalle of juist brede stroken effectiever zijn en welke gewascombinaties belangrijk zijn.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


In deze video vertelt Rik over zijn onderzoek naar akkervogels in strokenteelt. De video is gemaakt door WUR Open Teelten op Boerderij van de Toekomst.

Rik geeft vier tips voor boeren om vogels op hun akkers te bevorderen:

  • Verbouw granen en vlinderbloemigen (op de strokenteelt)
  • Zaai meerjarige stroken (gewassen of bloemen)
  • Maai grasklaver op z’n vroegst na 45 dagen
  • Voeg veldbonen toe: een gewas waarin vogels graag hun eten verzamelen
Betrokken onderzoekers
  • Thijs Fijen (WUR)
  • Raymond Klaassen (RUG)
  • David Kleijn (WUR)
  • Dirk van Apeldoorn (WUR)
  • Tim Visser (WUR)
Gerelateerd onderzoek

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring