Onderzoek | Duurzame productieplanning en veldlogistiek in gemengde teeltsystemen

Foto header: Harry Kolenbrander

Socio-economie, technologie en logistiek /

Logistiek en waardeketens /

Duurzame productieplanning en veldlogistiek in gemengde teeltsystemen

Onderzoeker


Alfaima L. Solano Blanco

PhD-kandidaat

Technische Universiteit Eindhoven

Onderzoeksproject


Project: 2.2.1. Duurzame productieplanning en veldlogistiek in gemengde teeltsystemen

Als we gemengde teelten willen implementeren, in het bijzonder strokenteelt, hoe veranderen de werkzaamheden dan op het veld?

Gemengde teelten bieden ecologische voordelen door verschillende gewassen tegelijkertijd te telen, maar worden geconfronteerd met planningsuitdagingen bij het beheren van kleinere deelvelden en het beheren van verschillende gewassen tegelijk. Deze gewassen kunnen verspreid worden over het landbouwveld binnen kleine deelgebieden om de diversiteit te vergroten door gelijksoortige gewassen uit elkaar te houden. Dit betekent dat er moet worden omgegaan met de grootte en rijping van verschillende gewassen om deze af te stemmen op de marktprijzen, de vraag of de oogst van naburige gewassen. Hoe moeten we de landverdeling, gewassen en machines veranderen om dit mogelijk te maken? Hoe moeten we de activiteiten op de boerderij plannen? Hoe verplaatsen we de machines? Hoe en wanneer oogsten, opslaan en verkopen? En bovendien, hoe doe je al deze dingen duurzaam? Ik zal de komende vier jaar aan deze vragen werken.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later nieuws en resultaten van het onderzoek.

Betrokken onderzoekers
  • Sonja Rohmer (TU/e)
  • Tom van Woensel (TU/e)
Gerelateerd onderzoek

Ander onderzoek uit werkpakket 2

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring