Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.cropmix.nl.

Wie wij zijn

CropMix is een vijfjarig onderzoeksprogramma, lopend van 2023 t/m 2027, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het programma maakt onderdeel uit van de Nationale Wetenschapsagenda en is bekend onder dossiernummer NWA.1389.20.160. Het CropMix consortium bestaat uit diverse kennisinstellingen, deelnemende akkerbouwbedrijven, (natuur)organisaties en ketenpartijen (zie volledige lijst).

Wageningen University & Research (WUR) is penvoerder van het programma en is (financieel) verantwoordelijk voor gedegen uitvoering van het programma. WUR is eigenaar van www.cropmix.nl. In deze privacy- en cookieverklaring spreken we daarom over “WUR” of voluit “Wageningen University & Research”, maar kan ook CropMix worden gelezen.

Wij respecteren uw privacy

WUR hecht belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing

Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens via onze websites en applicaties en het gebruik van cookies. In het Reglement bescherming persoonsgegevens staan algemene bepalingen die ook gelden voor uw gebruik van de websites of applicaties van WUR.

WUR gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Websitestatistieken

Bij uw bezoek aan www.cropmix.nl verwerkt de website verschillende persoonsgegevens: uw IP-adres (afgeschermd door de laatste drie cijfers te verbergen) en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Op geaggregeerd niveau houdt de website statistieken bij van het aantal bezoekers, aantal weergaven per pagina en via welke zoekmachines en browsers de bezoekers zijn gekomen. Deze gegevens zijn echter niet te herleiden naar een individueel IP-adres. Individuele IP-adressen delen wij niet met anderen.

Bovenstaande gegevens worden verzameld voor het volgende doeleind: verbetering van de website, door middel van inzicht in het aantal bezoekers en welke pagina’s goed en minder goed worden bezocht.

Inschrijven digitale nieuwsbrief

Op www.cropmix.nl geeft u de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief van CropMix. U hoeft alleen uw e-mailadres op te geven. Deze gegevens zullen we uitsluitend gebruiken om aan uw verzoek te voldoen – het ontvangen van de digitale nieuwsbrief – en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is.

Via de bevestigingsmail die u ontvangt bij inschrijving voor de nieuwsbrief, kunt u zich uitschrijven. U kunt ook een verzoek sturen naar cropmix@wur.nl om u uit te laten schrijven voor de nieuwsbrief.

Derden, bewaartermijnen, rechtsbescherming en de functionaris gegevensbescherming

Informatie over hoe Wageningen University & Research omgaat met het inschakelen van derden, de doorgifte naar andere landen, bewaartermijnen, informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de website of applicaties zijn verkregen en de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming is te lezen in het Reglement bescherming persoonsgegevens.

Beveiliging

De websites en applicaties van Wageningen University & Research maken gebruik van een passende beveiliging en versleutelde verbindingen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Om bezoeken aan www.cropmix.nl te optimaliseren houdt de website bezoekersstatistieken bij. Hiervoor gebruikt de website cookies. U kunt in de instellingen aangeven of u deze cookies wilt toestaan. Deze instelling blijft één maand bewaard of tot u uw tijdelijke bestanden wist.

Uitleg cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens, doordat wij de laatste drie cijfers van uw IP-adres maskeren.

Er zijn verschillende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Bijvoorbeeld een cookie die opslaat of u de overige cookies wel of niet accepteert. Deze cookies delen we niet met derden.

Analytische cookies: Sommige websites maken gebruik van deze cookies om de website en bijbehorende statistieken te analyseren en de website te verbeteren.

Op het moment dat u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een melding in beeld waarin wordt uitgelegd dat u, door verder te gaan op onze website, toestemming geeft voor het gebruik van functionele cookies. Als u doorgaat, gaan we ervan uit dat u akkoord bent. Functionele cookies kunt u niet weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat deze waar mogelijk geen cookies accepteert. Kijk daarvoor hieronder bij cookies accepteren of weigeren.

Cookies accepteren of weigeren

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u zelf uw instellingen aanpast.

Uw rechten

U hebt het recht WUR te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hiervoor verwijzen wij u graag naar www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Integriteit waar u de formulieren kunt vinden op basis waarvan u deze verzoeken aan WUR kunt richten.

Als u het niet eens bent met hoe de WUR omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming privacy@wur.nl.

Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Indien WUR persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming van de betrokkene, heeft die betrokkene het recht om toestemming in te trekken. Dit kan in veel gevallen via de wijze zoals beschreven in het toestemmingsformulier, maar in ieder geval ook door een verzoek te sturen naar privacy@wur.nl.

De voorwaarden in deze verklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op de website of in de applicatie gepubliceerd zijn.

Voor vragen naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring: cropmix@wur.nl.

Wageningen University & Research / CropMix

Augustus 2023

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring