Onderzoek | Weerstand tegen planteneters en ziekteverwekkers

Agro-ecologie /

Bovengrondse interacties /

Weerstand tegen planteneters en ziekteverwekkers

Onderzoeker


Andi Dirham Nasruddin

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Ik begon mijn entomologische reis aan de Hasanuddin Universiteit in Indonesië, waar ik een bacheloropleiding volgde met een focus op geïntegreerde plaagbestrijdingstechnieken. Deze basis leidde me naar Wageningen University & Research voor mijn master. Daar, binnen de samenwerking van het Laboratorium voor Entomologie en de leerstoelgroep Farming Systems Ecology, ben ik geïnteresseerd geraakt in gemengde teeltsystemen en biologische methoden. Deze benaderingen zijn erop gericht om schade aan gewassen te minimaliseren zonder gebruik te maken van pesticiden, wat voor mij een nieuwe deur opende naar duurzame landbouw.

Ik vind het geweldig om als onderdeel van CropMix bij te dragen aan het onderzoek naar gemengde teelten als een duurzame keuze voor boeren. Dit project sluit niet alleen aan bij ecologische principes, maar integreert ook een breder perspectief, waarbij rekening wordt gehouden met de sociale aspecten die inherent zijn aan landbouwsystemen. Als een van de promovendi in dit transdisciplinaire team ben ik er trots op dat ik mijn kennis van ecologie kan combineren met inzichten in de sociale dynamiek van gemengde teeltsystemen, met als doel een betekenisvolle impact te hebben op het gebied van duurzame landbouw.

Onderzoeksproject


Project: 1.2.2. Effecten van gewasdiversiteit op de weerstand tegen insecten-herbivoren en plantpathogenen in gemengde teeltsystemen

Mijn onderzoeksproject is gericht op het onderzoeken van de populatie en diversiteit van insecten en ziekteverwekkers in gemengde teeltsystemen. Hiervoor worden verschillende gewassen, hun variëteiten en diverse experimentele opstellingen onderzocht. Het doel is om boeren ecologische strategieën aan te bieden om het gebruik van pesticiden in de landbouw te minimaliseren, met inzicht in hoe vruchtwisselingen, verschillende gewascombinaties en diverse planteneigenschappen planteneters en de verspreiding van ziekten kunnen onderdrukken. Uiteindelijk probeert het project de kloof te overbruggen tussen wetenschappelijke ontdekkingen en praktische toepassingen voor meer op ecologie gebaseerde landbouwpraktijken.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later informatie en nieuws over het project.

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring