Onderzoek | Effecten van plantendiversiteit op natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten

Agro-ecologie /

Bovengrondse interacties /

Effecten van plantendiversiteit op natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten

Onderzoeker


Gabriele Bolletta

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

Ik ben diep geïntrigeerd door de complexiteit van ecologische interacties en mijn doel is om te onderzoeken hoe we deze kunnen beïnvloeden om een duurzamere en efficiëntere voedselproductie te ondersteunen. Ik heb een sterke interesse in entomologie en ecologie ontwikkeld tijdens mijn bachelorstudie aan de Universiteit van Perugia en deze verder verdiept tijdens mijn masterstudie aan Wageningen Universiteit. Deze diepe passie voor ecologische interacties heeft me gemotiveerd om manieren te zoeken om deze ingewikkelde systemen te behouden. Daarom besloot ik me te richten op biologische bestrijding van insecten, waardoor ik me kan verdiepen in de studie van de systemen waar ik gepassioneerd over ben en tegelijkertijd praktische hulpmiddelen kan ontwikkelen voor boeren om ze te beschermen.

Onderzoeksproject


Project: 1.2.3. Effecten van plantendiversiteit op natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten

Mijn onderzoek richt zich op het verkennen van verschillende teeltsystemen om de biocontrole van insectenplagen te verbeteren. Ik wil gewasontwerpen identificeren die plagen effectief onderdrukken en de onderliggende mechanismen onderzoeken. Het primaire doel is om op ecologie gebaseerde strategieën te ontwikkelen voor boeren om de plaagdruk te verminderen en het gebruik van pesticiden in agro-ecosystemen te minimaliseren. Om dit te bereiken zullen we de impact van plantendiversiteit en intercropping op de bevordering van natuurlijk voorkomende nuttige insecten onderzoeken. Daarnaast willen we gewasontwerpen verfijnen door rekening te houden met planteneigenschappen en bloemennectar op te nemen om de effectiviteit van biocontrole in het veld te verhogen. Tot slot is het onderzoek gericht op het integreren van agro-ecologische benaderingen met augmentatieve biocontrole technieken, waarbij het uitzetten van natuurlijke vijanden in strategisch ontworpen teeltsystemen wordt geïntegreerd om de effectiviteit te maximaliseren.

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later informatie en nieuws over het project.

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring