Werkpakket 2 | Socio-economie, technologie en logistiek

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

Er zijn tal van waardeketens denkbaar waarin boeren hun producten uit een meer gewasdivers systeem kunnen afzetten. We onderzoeken die waardeketens, met de nadruk op logistiek en innovatieve technologie├źn. We kijken ook naar landbouwproductiviteit, oftwel opbrengsten, en distributienetwerken. Het doel is om een reeks bedrijfsmodellen te ontwikkelen die aansluiten op verschillende waardeketens.

Doelstelling: Het onderzoeken van economische en psychologische factoren in het adoptiegedrag van boeren en consumenten. Daarnaast het bestuderen van  kwesties op het gebied van distributie, logistiek en technologie in diverse waardeproposities van mengteelt. 

Onderzoeksprojecten

Wil je meer weten over werkpakket 2 of in contact komen met specifieke onderzoekers? Mail naar cropmix@wur.nl.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring