Farm market

Werkpakket 3 | Institutionele veranderingen

Binnen CropMix werken we in co-creatie: dat betekent dat we samen met ketenpartners en onderzoekers uit verschillende disciplines ideeën bedenken om het landbouwsysteem duurzamer te maken.

Ons co-creatieplatform zijn de living labs, die dwars door de werkpakketten heen verbindingen leggen. In de living labs bepalen we de onderzoeksagenda en gaan we samen experimenteren om te kijken wat werkt en wat niet in de transitie naar een ecologisch verantwoorde landbouw.

Doelstelling: Het verhelderen en stimuleren van het onstaan en ontwikkelen van transitiepaden in multi-actornetwerken, in relatie tot veranderingen in de bredere beleidsomgeving.

Werkpakket 3 bestaat uit sociale wetenschappers en transitiewetenschappers en focust zich op de sociale context en transitiepaden. De onderzoeken vallen uiteen in drie PhD-projecten.

Onderzoeksprojecten

Co-creatieprocessen

Institutionele bereidheid tot opschalen

Farm market

Consumenten- en stakeholderperspectieven

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring