Werkpakket 1 | Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

Werkpakket 1 ontrafelt gewasinteracties onder en boven de grond. Ondergronds gaat het om bodemvoedselwebben, gebruik van nutrienten, weerstand tegen ziektes en worteleigenschappen. Bovengronds gaat het over onkruiden, ziekteverwekkers, aanvallen van insecten, natuurlijke plaagbestrijding en scheutkenmerken. We ontwikkelen computermodellen om te kijken hoe die eigenschappen zich doorvertalen naar veld- en bedrijfsniveau. Wat betekent dit bijvoorbeeld op het gebied van gewasprestaties, ontwerp van gemengde teeltsystemen, biodiversiteit, gewasbescherming en akkervogels? Op het meest uitgezoomde niveau kijken we naar milieueffecten op landschappelijk niveau.

Doelstelling

Innoveren van gemengde teeltsystemen die streven naar een maximale efficiëntie in het gebruik van hulpbronnen en de onderdrukking van plagen, pathogenen en onkruiden voor gecombineerde opbrengstvoordelen en die bijdragen aan de biodiversiteit op bedrijfsniveau.

In totaal bestaat werkpakket 1 uit 10 PhD-kandidaten en twee postdocs. Hieronder staan alle individuele projecten.

Onderzoeksprojecten

Ondergrondse interacties

Bovengrondse interacties

Opschalen van plant naar veld en boerderij

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring