Onderzoek | Opbrengsten in strokenteelt: van theorie naar praktijk   

Agro-ecologie /

Schaalvergroting van plant-plant-processen naar veld en boerderij /

Opbrengsten in strokenteelt: van theorie naar praktijk

Onderzoeker


Hilde Faber

PhD-kandidaat

Wageningen University & Research

De natuur is voor mij altijd al een bron van inspiratie geweest. Vandaar ook de keuze voor de studie Biologie en later Plantenwetenschappen in Wageningen. Hier kwam ik steeds meer in aanraking met thema’s als landbouw en duurzaamheid. Ik was direct geïntrigeerd door strokenteelt, omdat het een teeltsysteem is dat veel positieve effecten biedt voor zowel boer als natuur. Daarbovenop spreekt het mij aan dat strokenteelt al toepasbaar is én beoefend wordt in de praktijk. De transitie naar duurzame landbouw vergt echter een omwenteling van de hele keten. Dat maakt CropMix zo interessant. In dit project komen verschillende wetenschappelijke disciplines en partners uit de voedselketen samen om toepasbare kennis te ontwikkelen over de ecologische principes die teeltsystemen zowel duurzaam als productief maken.

Onderzoeksproject


Project: 1.3.2. Opbrengsten in strokenteelt: van theorie naar praktijk  

In het ideale scenario levert strokenteelt een opstapeling van voordelen op, zoals een stabiele opbrengst, betere plaagbestrijding en meer biodiversiteit. Het onderzoek naar strokenteelt in Nederland is veelbelovend, maar de verbinding naar opbrengst ontbreekt vaak nog. Daar willen we met dit project verandering in brengen.

Dit onderzoek zal zich ten eerste richten op opbrengstmetingen in meerjarige strokenteeltexperimenten (één experiment in de omgeving van Wageningen en één experiment in de omgeving van Lelystad). Hiermee willen we twee hoofdvragen beantwoorden:

1) Is de opbrengst in strokenteelt hoger, lager of vergelijkbaar met die van volveldse teelt?

2) Levert strokenteelt op bedrijfsniveau over de jaren heen een stabielere opbrengst op?

Vervolgens vergelijken we onze experimentele bevindingen met de praktijk. De 25 akkerbouwers die deelnemen aan het CropMix-project geven allemaal hun eigen draai aan strokenteelt. De diversiteit tussen deze bedrijven is enorm: er zijn verschillen in o.a. landschap, bodemtype, gewaskeuze en management. Kunnen we op deze bedrijven dezelfde effecten meten als in onze experimenten? En als we andere resultaten zien, wat is daar dan de reden voor?

Tenslotte zoeken we de verbinding op met de andere onderzoeksprojecten binnen CropMix om onze bevindingen naast elkaar te leggen. Zien we dat de voordelen van strokenteelt zich opstapelen, of komen we erachter dat er toch trade-offs zijn?

Gerelateerde projecten


Resultaten en nieuws


Hier volgt later informatie en nieuws over het project.

Betrokken onderzoekers
  • Bob Douma
  • Dirk van Apeldoorn
  • Erik Poelman
Gerelateerd onderzoek

Onze werkpakketten

1. Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

2. Socio-economie en technologie

Werkpakket 2 bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

3. Institutionele veranderingen

We willen verschillende transitiepaden identificeren, die van toepassing zijn op verschillende situaties. Denk aan boeren met brede stroken en lange waardeketens, maar ook kleinschalige boeren met smalle stroken die afzetten in een korte keten. Of misschien wel hele andere teeltsystemen die gebruik maken van gewasdiversiteit, zoals agroforestry. Daarnaast kijken we naar wat consumenten en andere stakeholders vinden en hun rol in de transitie naar duurzamere landbouw.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring