Jaarlijkse onderzoeksbijeenkomst: gemeenschappelijke doelen

Op 5 maart, bijna exact een jaar na onze kick-off, kwamen onze wetenschappers samen voor de jaarlijkse onderzoeksbijeenkomst. Het programma stond in het teken van gemeenschappelijke doelen. Welke samenwerkingen zijn er ontstaan en welke zaken missen we nog?

Pitches van samenwerkingen

We begonnen met 8 pitches van samenwerkingen die zijn ontstaan tussen verschillende wetenschappers en disciplines. Van experimenten met insectenpoep (frass) als meststof, tot het bestuderen van regio’s op landschapsniveau en de eerste contouren van gezamenlijke wetenschappelijke artikelen. In groepjes werd levendig gediscussieerd. Daarnaast kregen we ook te horen welke initiatieven er in het onderwijs (mbo en hbo) ontplooid worden, zoals strokenteeltexperimenten bij Aeres Hogeschool en het werven van (mbo-)studenten voor het oplossen van deelvragen in de living labs.

Miriam van Bree over initiatieven in het onderwijs (mbo en hbo)
Margherita Berri & Gabriele Bolletta over hun samenwerking op ondergrondse en bovengrondse processen
Luuk Croijmans over aanvullende metingen en samenwerking in het akkerbouwnetwerk
Dirk van Apeldoorn over de systeemexperimenten en metingen in het akkerbouwnetwerk
Barbara van Mierlo over het schrijven van een gemeenschappelijk paper
Camilla Bodewes over het onderzoek in werkpakket 3

Hoe ziet je ideale boerderij eruit?

Na de lunch nam Camilla Bodewes van Athena – Research and Education Institute ons mee in de wereld van de sociale wetenschappen en vroeg ons: hoe ziet je ideale boerderij over 25 jaar eruit? Want een gemiddelde transitie duur 25(!) jaar. Groepjes met verschillende disciplines tekenden hun ideaalbeeld. De ene tekening had robots, de ander een raster met gewasrotaties, en weer een ander had een idyllisch landschap met planten, dieren en bomen. Ieder groepje koos een totaal verschillende invalshoek, wat mooi de verschillende disciplines in onze groep laat zien.

Daarna legde Camilla uit dat transities ‘messy’ zijn en dat wij ons als CropMix middenin die ‘mess’ bevinden. Ze gaf een overzicht van het werk van werkpakket 3, met daarin het onderzoek van Inez Dekker, over hoe mensen leren in transities, het werk van onze nieuwe PhD-kandidaat Daphne Schoop over institutionele belemmeringen en kansen, en haar eigen werk over de rol van consumenten.

Het onderzoek in werkpakket 3 bestudeert én ondersteunt het ‘rommelige’ proces van de agri-food-transitie. De sociale wetenschappers analyseren het proces, maar werken er ook aan mee door de komende 4 jaar diverse transitiepaden te identificeren. Daarnaast onderzoeken en ondersteunen ze veranderingen op institutioneel niveau en verbreden ze de reikwijdte CropMix door ook onderzoek te doen naar maatschappelijke actoren, zoals consumenten.

Kortom: weer veel stof tot nadenken voor iedereen. Dank je wel aan onze onderzoekers voor weer een leuke en verhelderende dag!

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring