Sfeerbeeld CropMix kick-off.

CropMix officieel van start!

Op woensdag 8 maart vond de officiële kick-off van CropMix plaats bij het WICC in Wageningen. Met ongeveer 90 deelnemers trapten we de samenwerking voor de komende vijf jaar af.

“Het voelt een beetje als mijn bruiloft,” grapte Dirk tijdens de opening. Aanwezig waren een grote groep onderzoekers, ketenpartners en ook andere consortiumpartners van onder andere lokale overheden en natuurbeschermingsorganisaties. Ook veel deelnemende akkerbouwers waren aanwezig. Voor hen klonk er applaus, want hun aanwezigheid is van groot belang voor het succes van CropMix. Hun vragen staan de komende jaren centraal.

Erik Poelman opende met een aantal prikkelende stellingen om te zien wie er in de zaal zaten en wat hun drijfveren zijn om mee te doen. Vervolgens introduceerde PJ Beers hoe we dit jaar drie living labs zullen definiëren waarin in de praktijk geëxperimenteerd wordt. We begonnen door in kleine groepjes te bespreken welke kansen en barrières we zien in de transitie naar duurzamere landbouw. Na de lunch bespraken we oplossingsrichtingen rond diverse onderwerpen, zoals kennis over geschikte gewascombinaties, de eiwittransitie en mechanisatie en robotica. In een derde ronde bespraken we aan thematafels welke onderzoeksvragen op de agenda moeten komen binnen het programma.

“Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst met een groot aantal verschillende partijen uit het krachtenveld rond het thema,” aldus Léonhard ten Siethoff, directeur van Stichting Triodos Foundation. Ook Marcel Dicke, hoofd van het laboratorium voor entomologie in Wageningen, kijkt terug op een bijeenkomst met “stimulerende interacties en discussies om de basis te leggen voor de komende vijf spannende jaren.”

De opbrengsten van de bijeenkomst vormen een eerste startpunt voor het verder uitwerken van de living labs en geven richting aan het onderzoeksteam.

Op naar de komende vijf jaar!

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring