Masterclass strokenteelt

Diversiteit als sleutel

Op 27 september gaf Dirk van Apeldoorn onze onderzoekers een masterclass in strokenteelt. Hij werkt sinds 2014 aan onderzoek naar strokenteelt en heeft inmiddels talloze studenten begeleid bij hun onderzoek.

Dirk liet ons zien wat er in de wetenschap bekend is over de voor- en nadelen van strokenteelt en hoe het onderzoek naar strokenteelt de afgelopen jaren een vlucht heeft genomen. In kleurrijke grafieken gaf Dirk een overzicht van opgedane kennis over onder andere opbrengsten, strookbreedte, plaagonderdrukking en biodiversiteitsherstel. Hij benadrukte echter dat strokenteelt niet dé oplossing is voor een duurzamere landbouw, maar dat we ook bij het zoeken naar oplossingen voor een toekomstbestendige landbouw moeten streven naar diversiteit.

Onze 20 promovendi, en het onderzoeksteam om hen heen, zetten zich de komende jaren in om de transitie verder aan te jagen. Meer weten over hun onderzoek? Lees over onze drie werkpakketten.

Werkpakket 1 | Agro-ecologie

Werkpakket 2 | Socio-economie, techologie en logistiek

Werkpakket 3 | Institutionele veranderingen

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring