Consortiumbijeenkomst 23 november: Positieve energie en nieuwe samenwerkingen

Op donderdag 23 november vond onze derde en alweer laatste consortiumbijeenkomst van dit eerste jaar plaats. Meer dan 80 van onze leden waren aanwezig bij HAS Green Academy in Den Bosch en deelden hun ervaringen met de transitie in de landbouw.

Erik Poelman en Dirk van Apeldoorn trapten af met een korte update uit het programma en gaven het stokje over aan veldassistenten Anna en Bart. Zij gaven een inkijkje in de resultaten van onze metingen op de deelnemende akkerbouwbedrijven. Hoewel we nog geen conclusies kunnen trekken, laten de ruwe data zien dat er meer soorten vogels werden gevonden in de strokenteelt dan in de volveldse teelt, met name in de herfst. De gewogen biomassa van regenwormen was ongeveer gelijk tussen de stroken en de monocultuurpercelen, maar de diversiteit aan soorten moet nog worden onderzocht.

De bijeenkomst stond met name in het teken van de living labs. PJ Beers en Luc van Veghel presenteerden maar liefst 25 potentiële ideeën voor living labs, die in groepjes werden besproken. Vijf daarvan werden gepitcht door consortiumpartners:

  • de rol van erfbetreders;
  • korte coöperatieve afzetketens;
  • gebruik van machinerie;
  • eenvoudigere administratie en;
  • verdienvermogen in de lange keten.

Het doel: komen tot concrete activiteiten en samenwerkingen. En dat is gelukt! Diverse partners vonden elkaar om samen te werken. Zo vonden onder andere Miriam van Bree (CIV Groen), telers Gert Noordhoff en Roy Michielsen (ERF B.V.), en Marius Monen (Avans) elkaar om te werken aan beregening in de stroken. Studenten, boeren en vrije denkers worden uitgedaagd om hiervoor een oplossing te vinden.

Door met samen te experimenteren, leren en innoveren in onze living labs werken we aan een duurzame landbouw met concrete oplossingen en “klimmen we niet op een roze wolk”, zoals Thea van Beers (Agrifirm) het mooi samenvatte.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring