Werkpakketten

Het wetenschappelijke team van CropMix is onderverdeeld in drie werkpakketten. Elk met hun eigen focus. De komende vijf jaar werken 20 PhD-kandidaten en twee postdocs aan afzonderlijke projecten, waarbij zij zoveel mogelijk samenwerken. De vragen vanuit de akkerbouwers en andere stakeholders over de transitie naar op ecologie gebaseerde landbouw sturen de focus van het onderzoek.

Agro-ecologie

In dit werkpakket staan bovengrondse en ondergrondse interacties centraal. We kijken naar de interacties tussen planten, gewassen, insecten en andere diersoorten die op de akker leven en de verschillen tussen strokenteelt en monocultuur.

Economie, logistiek en innovatie

Dit werkpakket bekijkt de economische haalbaarheid van investeringen voor boeren om over te schakelen naar meer gewasdiverse systemen, zoals strokenteelt, en welke factoren van invloed zijn op hun bereidheid om ecologisch verantwoorde landbouw te gaan bedrijven.

Institutionele veranderingen

Dit werkpakket bestaat uit sociale wetenschappers en transitiewetenschappers en richt zich op de sociale context en transitiepaden. Wat is de rol van de consumenten en andere stakeholders? En hoe zien verschillende transitiepaden richting duurzamere landbouw eruit?

Lees meer

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring