Telersbijeenkomst: de eerste resultaten

Vandaag waren de deelnemende telers uit CropMix te gast bij Winny en Arjen van Buuren op Landgoed Velhorst. Samen hebben we de resultaten van het eerste seizoen aan biodiversiteitsmetingen bekeken terwijl de koeien, kippen en pauwen de bijeenkomst opluisterden met hun geluiden.

Na een welkom van Arjen en Winny presenteerden de veldassistenten hun eerste bevindingen. Alle telers kregen een factsheet met de individuele resultaten van hun bedrijf, vergeleken met hun referentie.

Eerste resultaten

De eerste waarnemingen laten zien dat er een hoger aantal vogelsoorten gebruikmaakt van strokenteeltpercelen vergeleken met volveldse percelen, vooral als je over het hele jaar heen kijkt. De predatie van onze plasticine rupsen (gemaakt van groene klei), door vogels, insecten en ook zoogdieren, liet nog geen sterk signaal zien.  Wel is er een mooie eerste dataset aangelegd die potentie biedt om ons verder in te verdiepen. Bij de akkerkruiden zagen we dat met name op gangbare percelen met strokenteelt een grotere diversiteit aan akkerkruiden aanwezig was dan op gangbare volveldse percelen. Voor biologische percelen zagen we dit effect van strokenteelt niet.

De komende maanden gaan de veldassistenten door met het determineren van kruipende en vliegende insecten. Bodemonderzoekers zullen ook de bodemmonsters verder analyseren en kijken naar nematoden (aaltjes) en regenwormen. Deze resultaten volgen dus nog.

Verdienmodel is bespaarmodel

Na de eerste resultaten was het woord aan Winny om ons meer te vertellen over het verdienmodel van hun bedrijf. Ze werken op hun biologische bedrijf met strokenteelt om de biodiversiteit te verhogen. Een gezonde bodem staat centraal, maar een gezond verdienmodel is ook belangrijk. Door lokaal af te zetten in de korte keten, direct aan de consument of aan bakkers en horeca, kunnen ze de prijzen zelf bepalen. Hun producten zijn niet goedkoop, maar veel mensen zijn toch bereid de prijs te betalen. “Ze kennen ons verhaal en weten welke waarde we toevoegen aan het landschap en de natuur,” vertelt Winny. De teelt bestaat voor 80% uit granen en ze doen niet aan mechanische onkruidbestrijding, dat bespaart veel tijd en middelen. “Het verdienmodel is eigenlijk een bespaarmodel,” verklaart Arjen.

Opening door Arjen van Buuren
Overhandiging van de factsheets per bedrijf
Presentatie Winny van Buuren over het verdienmodel
Een kijkje op het bedrijf

Ga zo door

Na een heerlijke lunch verzorgd door een lokale bakkerij, gebakken met granen van Winny en Arjen, kregen we een korte rondleiding op het bedrijf. We sloten af door de telers te vragen naar hun ervaringen van het afgelopen jaar. “Ga zo door,” was de boodschap, “Maar wacht niet en deel resultaten direct met ons, ook al is het nog niet helemaal wetenschappelijk geanalyseerd.” Wordt vervolgd!

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring