De waarde van MoestuinMix

Binnen CropMix draait het om gewasdiversiteit en het terugbrengen van natuurlijke processen op de akker. Dit heeft invloed op de logistiek op de boerderij, de afzetmarkt en uiteindelijk ook de consument. Daarom werken we samen met ecologen, landbouwkundigen, economen en sociale wetenschappers. Dankzij MoestuinMix, ons citizen science project, voegen we ook burgerwetenschappers toe aan ons netwerk. Erik Poelman en Dirk van Apeldoorn leiden CropMix vanuit Wageningen University & Research. We vroegen hen waarom ze MoestuinMix hebben toegevoegd aan het onderzoeksprogramma.

Waarom zijn jullie MoestuinMix gestart?

Erik: “Moestuinders hebben vaak waardevolle kennis over het telen van gewassen. We willen hun kennis en creativiteit benutten om erachter te komen wat goede gewascombinaties zijn.” Op de proefvelden van de universiteit, in Wageningen en in Lelystad, doen de onderzoekers experimenten om erachter te komen hóe verschillende gewassen elkaar beïnvloeden en wat de voor- en nadelen van verschillende combinaties zijn. MoestuinMix draait juist veel meer om het betrekken van de maatschappij bij de transitie naar duurzamere landbouw. Dirk: “Dat doe je door samen te werken. Wetenschappers omschrijven een project als MoestuinMix als burgerwetenschap. Ons doel is ook om geen tegenstelling tussen wetenschappers en burgers te maken. Burgers kunnen veel meer onderzoeken dan wij kunnen op de proefvelden.”

Wat hopen jullie moet MoestuinMix te bereiken? 

Dirk: “MoestuinMix gaat het niet zozeer om de combinatie pompoen-tuinboon, maar juist ook over bewustwording van hoe bepaalde processen in de tuin werken, zoals plaagbestrijding. Ik hoop dat mensen iets leren over ecologische processen in hun tuin. Bijvoorbeeld: Hoe ziet een mummie van een luis eruit die is aangevallen door een sluipwesp? Wat is daar gebeurd?” Erik: “Ik hoop op verwondering bij de deelnemers en dat we kunnen laten zien waarom de overgang naar op ecologie gebaseerde teeltsystemen zo belangrijk is. En ik ben natuurlijk heel benieuwd naar de creatieve combinaties die moestuinders bedenken. Welke op het eerste gezicht misschien onlogische combinaties blijken goed te werken? Daar kunnen we veel van leren.”

Samenwerking met AVVN

Binnen CropMix werken niet alleen onderzoekers, maar ook verschillende maatschappelijke partners samen. MoestuinMix hebben we samen opgezet met AVVN samen natuurlijk tuinieren. AVVN heeft als missie om met tuinieren een waardevolle bijdrage te leveren aan een groene leefomgeving en een gezonde leefstijl. Samen tuinieren is niet alleen gezond, maar ook sociaal en verbindend. We vroegen Ans Hobbelink, bestuurder bij AVVN, naar haar drijfveren om samen te werken met CropMix.

Ans Hobbelink, bestuurder AVVN

Waarom werkt AVVN samen met CropMix?

Ans: “AVVN samen natuurlijk tuinieren komt sinds 1928 op voor de belangen van volkstuinders in verenigingsverband. Veel van onze leden hebben een moestuin, waar ze gewasdiversiteit in de praktijk brengen. Ze beschikken over veel waardevolle kennis. 32.000 volkstuinders maken deel uit van onze organisatie, waarvan de meesten in stedelijke gebieden. Deze mensen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis die nodig is voor een succesvol CropMix programma. De eerste stap is al heel succesvol nu zo’n 750 tuinders deel gaan nemen aan MoestuinMix.”

Wat vind je bijzonder aan MoestuinMix?

Ans: “Het is fantastisch om te zien dat tuinders vrijwillig aan de slag gaan. Het geeft ons als AVVN ook de kans om te laten zien hoe wij in zijn voor nieuwe inzichten en samenwerking met wetenschap. Ik ben een poos zelf onderzoeker geweest en was lange tijd hoofd van de Wetenschapswinkel WUR. Daar beantwoordden we allerlei maatschappelijke vragen met advies of onderzoek aan de WUR. Van vragen over regionale landbouw en ondernemerschap van vrouwen op het platteland, tot het ontwikkelen van composttoiletten en projecten rond waterbesparing.”

Wat is je eigen drijfveer om mee te doen?

Ans: “Als volkstuinder en bestuurslid van AVVN draag ik bij aan een brug tussen stad en land. Te vaak zie ik dat de landbouwsector in zichzelf rondjes draait op het platteland. De meeste mensen wonen in stedelijk gebied. Daar zijn tal van bronnen van kennis die nuttig kunnen zijn voor noodzakelijke ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Bijvoorbeeld zoals bij CropMix om natuur en biodiversiteit te dienen én een verantwoorde voedselproductie te creëren. Andersom is het belangrijk dat stedelingen begrijpen hoe hard er wordt gewerkt aan meer biodiverse land- en tuinbouwsystemen. Ik vind Citizen Science een leuke vorm van onderzoek zoals toegepast in MoestuinMix en ben heel benieuwd naar de uitkomsten.”

Educatieve moestuin Eemnes zaait de tuinbonen. Foto: Anna van Stuivenberg
Voorgezaaide tuinbonen Roel Cosijn
Voorgezaaide tuinbonen in de kas van Marlies van Popta-Kolk

Meer weten over MoestuinMix? Kijk op onze webpagina!

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring