Start veldmetingen

Op maandag 1 mei 2023 zijn onze vier veldassistenten van start gegaan met hun metingen bij de 25 akkerbouwers die zijn aangesloten bij CropMix.

In de komende zes maanden monitoren we kruipende insecten, vliegende insecten, vogels en onkruiden en nemen we monsters van de bodem om het bodemleven te kunnen bestuderen. Alle metingen doen we – waar het werk van de boeren op het land het toelaat – zowel in de strokenteeltpercelen bij onze deelnemende boeren als op naastgelegen referentiepercelen met volveldse teelt. Dit doen ze in vier rondes en een winterronde na het groeiseizoen en we herhalen de metingen elk jaar. Zo kunnen we de gewasdiverse systemen met de monocultuursystemen over vijf jaar vergelijken.

Wil je meer weten over de metingen of in contact komen met de veldassistenten? Mail naar cropmix@wur.nl.

Bezoek Kees Sijbenga.
Bezoek Kees Sijbenga
Vogelmonitoring
Potvallen plaatsen.
Bart & Anna in het veld.
Potvallen plaatsen.

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring