CropMix over de grens

Afgelopen maand reisden twee van onze deelnemende akkerbouwers en een aantal jonge onderzoekers af naar het buitenland. Lees hieronder over ons bezoek aan het European Cap Network in Oostenrijk en het Cropdiva symposium in België.

Focusgroep ‘Gewascombinaties inclusief Milpa en eiwitgewassen’ van het European Cap Network

Wenen, Oostenrijk 28-29 november 2023

Op 28 en 29 november waren Ivar van Dorst (Ekoto) en Arjen van Buuren (Landgoed Velhorst & De Zenderense Es) uitgenodigd voor de Focusgroep ‘Gewascombinaties inclusief Milpa en eiwitgewassen’ van het European Cap Network in Wenen, Oostenrijk. De leden van de focusgroep bespraken de vraag: hoe kunnen gewascombinaties worden geïntegreerd in bestaande teeltsystemen en agrarische landschappen om de veerkracht van het bedrijf en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen te vergroten en tegelijkertijd de afhankelijkheid van externe inputs te verminderen? De focusgroep bestaat uit onderzoekers en enkele innovatieve boeren.

Na de introductie van alle leden uit verschillende landen, presenteerde Ivar een case study over zijn bedrijf Ekoto in Etten-Leur. De presentatie werd ontvangen door het publiek.

Na de lunch werden veel onderwerpen besproken. Ze bespraken:

  • Het identificeren van bestaande of nieuwe gewascombinaties, aangepast aan elk landbouwsysteem binnen hun landschappen en lokale/regionale omstandigheden;
  • De impact van de meest veelbelovende gewascombinaties op het milieu, de productiviteit en winstgevendheid van de boeren en hun weerbaarheid tegen klimaatverandering;
  • Succes- en faalfactoren en barrières voor implementatie en aanpassing in verschillende regio’s;
  • De rol van innovatie en kennisuitwisseling bij het aanpakken van de geïdentificeerde uitdagingen zoals gewasselectie, vruchtwisselingsbeheer, machines en eindgebruik van producten;
  • Mogelijke innovatieve acties en ideeën voor Operationele Groepen om het gebruik en de verbetering van gewascombinaties op bedrijfsniveau te stimuleren, rekening houdend met de impact op het landschap;
  • Behoeften uit de praktijk en mogelijke hiaten in kennis met betrekking tot gewascombinaties die opgelost kunnen worden door verder onderzoek.

De volgende dag werd de focusgroep verdeeld in vier aparte groepen, elk met een eigen onderwerp. De opdracht was om een minipaper te schrijven over een van de vijf belangrijkste onderwerpen die gekozen waren binnen de groep van experts. Ivar coördineert de groep waardeketen en vraag naar gewascombinaties en Arjen richt zich op mechanisatie in strokenteelt en intercropping. In de komende jaren zal elke focusgroep weer bij elkaar komen en alle geproduceerde papers gezamenlijk evalueren.


Cropdiva symposium

Gent, België – 4-6 december 2023

Vorige week bezochten onze promovendi Amandrie LouwAndi Dirham Nasruddin en Ana Ferreira Ernst het Cropdiva symposium in België. De drie presenteerden hun werk in CropMix en bespraken de complexe interacties tussen onkruid, gewassen, insecten en biodiversiteit binnen agro-ecologische systemen.

Ze begonnen met de kritieke rol van zowel bovengrondse als ondergrondse interacties. Deze zijn fundamenteel voor het ontwerpen van innovatieve gemengde teeltsystemen. Het symposium faciliteerde diepgaande discussies over het verbeteren van de hulpbronnenefficiëntie, het beheersen van plagen en onkruid en het versterken van de biodiversiteit op de akkers door middel van gewasdiverse systemen.

Meer weten over hun onderzoek? ⬇
Andi’s onderzoek: Weerstand tegentegen herbivoren en plantpathogenen
Amandries onderzoek: Strategieën voor duurzame onkruidbestrijding

Andi, Ana & Amandrie

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring