Laatste meetronde: Bodemleven

Onze veldassistenten ronden deze week hun vierde en alweer laatste meetronde van het jaar af op de velden van onze deelnemende akkerbouwers. Ze gaan in de winter nog een maal terug voor het monitoren van vogels. In deze vierde ronde, nu de grond natter is, konden ze zich ook verdiepen in het bodemleven. Ze concentreren zich op nematoden en regenwormen.

Voor de nematoden nemen ze bodemmonsters van 10 cm diep, waarvan ze een deelmonster meenemen naar de universiteit voor verdere analyse. Voor de regenwormen graven ze een aantal kwadranten van 20x20x20 cm uit, waaruit ze vervolgens de regenwormen filteren. Ze nemen de regenwormen ook mee en wegen ze de volgende dag per monster om later de soort te bepalen.

Met dank aan onze veldassistenten en hun helpers die niet bang zijn om hun handen vies te maken!

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring