Gele Kwikstaart op graan.

Akkervogels en strokenteelt

Akkervogels komen binnen CropMix standaard aan bod in de vogelinventarisaties van de veldassistenten op alle deelnemende akkerbouwbedrijven. Daarnaast komen ze gerichter aan bod in het promotie-onderzoek van Rik Waenink.

Tijdens de telersbijeenkomst op 10 juli bij Proeftuin Van Pallandtpolder besprak Rik de eerste resultaten van zijn onderzoek. Broeden er meer akkervogels op de strokenteelten? Welke gewassen gebruiken ze het liefst om voedsel in te verzamelen? En wat is belangrijk voor vogels in de winter? De antwoorden hierop en tips voor akkerbouwers bespreekt hij in deze korte video.

Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Graspieper
Graspieper
Kievit

CropMix wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Logo NWO

Privacyverklaring