Our consortium

Het CropMix-consortium bestaat uit 60 partners en heeft meer dan 130 leden. Dit zijn 25 deelnemende telers, onderzoekers uit diverse disciplines (agronomie, ecologie, economie en sociale wetenschappers), en een groot aantal consortiumpartners, bestaande uit maatschappelijke organisaties en marktpartijen die betrokken zijn in de voedselketen. Samen zoeken we naar oplossingen om de transitie naar op ecologie gebaseerde, duurzame landbouw te versnellen.

Bekijk alle partners

CropMix is financed by the Dutch Research Council (NWO)

Logo NWO

Privacy statement